Alpha Primates

Kategorija: Live Act
Muzički pravac: Experimental electronic

Projekat nastao idejno 2010. dok je sa radom počeo 2012. godine. Nepopularni ekspresionistički neprofitni zvuk, uvreda za muziku. Jedan čovek armija bend.