Dejan Erić

Veliki poštovalac muzike, a za elektronsku muziku vezan je od 2005. godine. Jedan je od organizatora VIBE festivala, na poziciji program & production manager. Nekadašnji je menadžer kultnog kluba „Umetnički kutak“ (UMK) i osnivač projekta „Electroshock“ žurki koje je organizovao u Kragujevcu, kao i po klubovima širom Srbije i Crne Gore.