Miloš Dašić / Radio Aparat

Miloš Dašić je radio DJ i Noizz maker. Koordinator je programa online radio stanice Radio Aparat na kojoj uređuje i vodi nekoliko emisija sa pop kulturnom tematikom, a i o sličnim stvarima piše na portalu Noizz.rs. Svojim radom učestvuje u promociji domaće muzike i daje šansu mnogim gradskim DJ-vima da ostvare svoje prve korake na radiju u okviru sopstvenih radijskih emisija.