Vojkan Bećir

Vojkan Bećir je radijski voditelj, muzički novinar, promoter i DJ iz Beograda.
Prepoznatljiv zbog glasa koji se neretko koristi i u televizijskim reklamama, ima karijeru na radiju koja je već punoletna. Iako više nije na tradicionalnim stanicama, povremeno se čuje na POPactually.com.
Zapažen kao voditelj, pozivan je da se bavi promocijom gradskih klubova, kasnije i festivala. Njegovo poznavanje muzike onda počinje da se koristi i za selekciju programa, a usputno i sam staje pred publiku sa svojim odabirom pesama i traka. Neke referentne tačke njegove klupske trajektorije su Plastic/Mint, Elektrana, JDX, HiddenBg, Nudge… Intervjue sa domaćim i stranim izvođačima koje je radio Vojkan, mogli ste čitati u dnevnim novinama, kao i na raznim portalima.